Temsilcilik Görev ve Tanımları

AGİSİAD DERNEK TEMSİCİLSİNİN GÖREV TANIMI

A. DERNEK TEMSİLCİSİNİN İŞ TANIMI

AGİSİAD’ ın amaçlarını, faaliyetlerini ve projelerini bağlı bulunduğu il sınırları içinde duyurmak, destek olanaklarını yaratmak ve genel merkezin yazılı isteği üzerine il sınırları içindeki dernek üyeleri ile iletişim kurmak ve şube kurulumu için gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla çalışmalar yapılmak.

B. ANA GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • İlgili il sınırları içindeki AGİSİAD üyeleri ile dernek merkezinin bilgisi ve yazılı onayı ile iletişim kurmak, sorun tespiti yapmak ve destek gerekiyorsa sorunları çözüm önerileri ile birlikte genel merkeze iletmek.
 •  İlgili il sınırları içerisinde faaliyette olan Girişimci- Sanayici ve İşadamlarının sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve dernek merkeze raporlamak.
 • İl sınırları içerisinde Girişimci- Sanayici ve İşadamlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ile iletişim kurmak, işbirliği olanaklarını araştırmak ve genel merkezi bilgilendirmek. Gerekli durumlarda genel merkezin onayı ile çalışmaları başlatmak.
 • Genel merkezin yürütmekte olan kampanyalarına destek sağlamak amacıyla il sınırları içinde faaliyet göstermek ve yaratılan olanaklardan genel merkezin onayı ile il sınırları içinde yaşamakta olan Girişimci- Sanayici ve İşadamlarının yararlanmasını sağlamak.
 • AGİSİAD şubesinin ilgili il sınırları içerisinde kurulabilmesinin koşullarını ve olanaklarını yaratmak amacıyla yerel yönetim, özel sektör vb. kurumlar ve de dernek üyeleri ile iletişim kurmak. Çalışma sonuçlarını dernek merkezine düzenli olarak raporlamak.
 • Her ayın en geç 5’ne kadar “Aylık Faaliyet Raporunu” dernek genel merkezine göndermek.
 • Dernek temsilcisinin dernekler kanunu kapsamında bağış toplama ve para yardımı yapma yetkisi yoktur.
 • Temsilciler resmi defter tutamazlar ancak kendi isteklerine bağlı defterler tutabilirler
 • Temsilciler üye kayıt edemezler ancak genel merkeze iletilmek üzere üye müracaatı alabilirler
 • Temsilciler yanlarında kişi çalıştırabilirler ancak giderlerini genel merkez karşılamaz
 • Temsilciler AGİSİAD üyelerinin kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşamazlar.

Yukarıda tarafıma bildirilen görev tanımını okuduğumu ve kabul ettiğimi belirtirim.

……………… Temsilcisi

İsim – Soyad:

Tarih            :

Genel Başkan

                                                                                         Adı-Soyadı:

                                                                                         Görevi:

                                                                                         Tarih:

                                                                                         İmza