Misyon & Vizyon

Misyon;

AGİSİAD, Avrasya sınırlarında faaliyet gösteren işadamlarından oluşan, iş dünyasının mevcut ve potansiyel aktörlerine öncülük ederek, küresel çapta fayda üretmeyi hedefleyen işbirliği derneğidir. Yerel olarak; Üyeler arasında fayda üretmek, Ulusal olarak; Ülkemizin iş dünyasında etkin rol almak, Küresel olarak; Global bakış açısı ile yurt dışı bağlantıları sağlamaktır.

Vizyon;

AGİSİAD misyon olarak; üye işadamları arasında bilgi,birikim ve fikir paylaşımına öncülük ederek işbirliği imkanları sağlamaya çalışır. Üyelerinin mevcut durumlarının daha ileri iktisadi ve sosyal seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmaları araştırmak, sivil toplum örgütleri, mesleki örgütler ve kamuoyunun tanıdığı işadamlarının önde gelenleri ile ilişkiler geliştirerek buralarda, güçlü temsil içerisinde olmalarını sağlamak, problemlerin tespiti ve giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak, bölgesel ve ulusal konularda projeler hazırlamak, üyelerle ve ilgili kurumlarla paylaşmak ve bu projelerin gerçekleşmesinde rol oynamak da misyonumuzun bir parçasıdır.