Hakkımızda

 

         

  İş dünyasında hak ve adalet ölçülerine dayalı ticaret kurallarının yerleşmesini sağlamak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu oluşturmak için yola çıkan AGİSİAD’IN temel amaçları; * Genelde tüm toplumun özelde iş hayatını oluşturan işveren, işgören ve sermayedar kesimlerinin güzel ahlak çerçevesinde; helal ve meşru yollarla kazanç elde etmelerini tavsiye ve teşvik etmek, Üyeleri arasında kardeşlik bilincini oluşturarak her türlü paylaşımı sağlamak, *Çağımıza ve gelecek nesillere bir medeniyet tasavvuru oluşturma adına; İslami hassasiyetlere duyarlı, yetkin, güçlü bir organizasyon oluşturmak.

          TÜRKİYE genelinde MALİ ve EKONOMİK yönden, bir İŞ ADAMI – SANAYİCİ – GİRİŞİMCİ BİRLİĞİ organize etmek, *Birlikteliğin gücünden hareketle daha kapsamlı, etkin, verimli, hayırlı sonuçlar elde ederek, bölgesel ekonomik ve mali konularda zihinsel – fiziksel etkin çözüm önerileri oluşturmak, *Toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, *İşsizliği engellemek, sosyal yardımlaşmayı geliştirmek ve ahlaki değerleri önceleyen müesseselerin çoğalması için her türlü girişimi özendirmek, *Üyelerine ticari faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları her türlü bilgi desteğini sağlamaktır.