AGİSİAD Temsilcilik Başvurusu Nasıl Yapılır ?

 1. Üye formunu doldurduktan sonra imzalayıp, 2 adet vesikalık fotoğraf eklenmeli
 2. Özgeçmiş (şimdiye kadar yapmış olduğunuz veya yapacağınız projeler)
 3. AGİSİAD Yönetim Kurulu’na dilekçe ile temsilci olmak istediğinizin beyanı
 4. Sabıka kaydı, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi, telefon numaraları
 5. Görev tanımı formu ve iş tanımı formu imzalanacak
 6. Temsilcilik sözleşmesi imzalanacak
 7. Temsilcilik talebinde bulunan kişiler Genel Merkezin belirleyeceği miktarda derneğe bağışta bulunurlar

Temsilcilikler derneğin tutması gereken resmi defterleri tutmaz. İsterlerse kendileri temsilciliğin işlemesiyle ilgili özel defterler tutabilirler fakat bunların hiçbir resmi değeri olmaz. Bu durum  temsilcinin kendi inisiyatifinde olan bir durumdur.

Temsilcilikler üye kayıt edemez, ancak dernek merkezine üye olmak isteyenlere şu şekilde yardımcı olabilirler:

 • Göndereceğimiz veya web sitemiz üzerinden indirecekleri üye formunu eksiksiz olarak doldururlar ve imzalarlar. (Bu formun doldurulmasına temsilci yardımcı olabilir.)
 • Bu forma  nüfus cüzdanlarının fotokopilerini eklerler.
 •  2 adet resm eklerler.
 • İş Bankası /Balgat şubesi (4284) AGİSİAD Hesap No: 4284 0683099  hesabına (IBAN: TR69 0006 4000 0014 2840 6830 99) hesabına 50 TL giriş 50 TL aylık aidatı yatırırlar ve makbuzun bir suretini eklerler. Yatırılan hesabın açıklamasına da mutlaka isim ve aylık ya da senelik aidat( 600 tl ) yazdırmaları gerekir.
 • Tüm bu istenen evraklar: GMK Bulvarı Eti Mahallesi Parmak Sokak Aydın Apt. 2/18 Maltepe-Çankaya/ANKARA adresine gönderilir.

Temsilciliğe dernek merkezince yardımcılar atanmaz. Ancak temsilci yanında ister ücretli ister gönüllü olarak kişileri görevlendirebilir. Bu tamamen temsilcinin kararına bağlı özel bir durumdur. Sorumluk temsilciye aittir. Dernek tarafından herhangi bir ücret ödenmez.

Temsilcinin kendi yaptığı aktivitelerle ilgili Genel Merkezce herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak Genel Merkezce temsilciye bir görev verilir ve bu masrafı gereken bir durumsa, o takdirde karar alınarak ücret gönderilebilinir.

Aktivite yapabilmek için Dernek Merkezinden izin alınması gerekir ve aktivitenin mutlaka açıklanması yapılmalıdır.

Temsilcinin mutlaka bir yer tutması gerekmez. Faaliyetlerini varsa iş yerinden ve evinden yürütebilir.

Yazışmalarda, yazının altına ” AGİSİAD ……………………….. Temsilcisi” ibaresi yazılmalıdır. Yazışmalarda antetli kâğıt kullanılmalıdır.